EdunvalvontaJäsenyytesi on meille tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenä kasvatat joukkoamme ja sitä kautta koko järjestömme painoarvoa.
 

Piiri alueellisena edunvalvojana

Pohjois-Karjalan Kansallista Senioripiiriä Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton Eläkeläisneuvottelukunnassa edustavat Ulla Mikkola ja Reima Karetie ja varalla Anna-Maija Luukas ja Anneli Airola.

Lisäksi piirillämme on edustajat Kansallisen senioriliiton elimissä seuraavasti:
•  Liiton valtuuston varsinaisena jäsenenä Pentti Holopainen ja varajäsenenä Erkki Lakka
•  Liiton hallituksen varajäsenenä on Antti Multala

Yhdistysten edunvalvojat
- Joensuu: Vanhusneuvoston jäsen Joensuun seniorit ry:n puheenjohtaja Pertti Vainionpää ja varajäsenenä Maija Tuunainen
-  Kitee: Vanhusneuvoston varsinainen jäsen Pentti Muttonen ja varajäsenen Pentti Holopainen
-  Lieksa: Vanhusneuvoston puheenjohtaja Lieksan seniorit ry:n vpj Pirkko Vilpponen ja Sirkka Mikkonen
-  Liperi: Ikäihmisten neuvoston varsinainen jäsen Antti Multala ja varajäsen Marjatta Karetie.
- Tohmajärvi: Vanhusneuvoston varsinainen jäsen Ritva Lassila ja varajäsen Sirkka Huttunen.


Paikallinen ja valtakunnallinen edunvalvonta

Paikallisyhdistykset

Valtakunnallinen kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.